Klik (odabir) staze

Ova tebela pokazuje detalje svakog klika studenata, tokom celokupnog učestvovanja u kvizu Vreli Krompirići .

Primetimo, da je ovaj izveštaj vrlo prostran i vrlo dugačak, pa se pri pokušaju preuzimanja i pregleda koriste programi sa raširenim stranicama, kakav je Microsoft Excel.

Svaki red u tabeli sadrži sledeće informacije:

Koji klik? Sledeći detalji određuju koji klik, u kom pokušaju, od strane kog studenta, u kom kvizu i u kojoj sekciji se ovaj red poziva:

 • Ime kursa, Broj sekcije, Broj vežbe, Naziv vežbe, Tip vežbe, Broj pitanja.
 • Puno ime studenta, Datum pristupa, Vreme pristupa, Vreme završetka pristupa
 • Broj učestvovanja u kvizu, Početno vreme učestvovanja, Završno vreme učestvovaša
 • Broj klikova, Vreme klika, Vrsta klika

Na koja pitanja je uticano(kliknunto)? Sledeći detalji pokazuju, na koja pitanja je uticano trenutnim klikom .

 • Pitanja koja su bila obeležena, ili su trenutnim  klikom dodati savet ili smernica.
 • Status svakog pitanja posle trenutnog klika:
  • 0 znači "tačno"
  • X znači "netačno"
  • - znači "nema učestvovanja"
 • Novi odgovori koji su primljeni trenutnim klikom(odgovori koji ništa ne menjaju, nisu prikazani)
 • Pitanja za odgovarajuće nove odgovore koji su primljeni trenutnim klikom.
 • Pitanja za odgovarajuće nove odgovore koji su primljeni trernutnim klikom, ili gde su trenutnim klikom dati savet ili smernica.

Na koliko pitanja je uticano? Sledeći detalji pokazuju ukupan broj pitanja, ako je na neko od njih uticano trenutnim klikom, i ukupan broj pitanja na koje je uticano malo dalje u kvizu.

 • broj pitanja pri učestvovanju.
 • broj pitanja u ne učestvovanju.
 • broj pitanja čiji status je "ispravan"
 • broj pitanja čiji status je "neispravan"
 • broj pitanja za bilo koji dati savet
 • broj pitanja za bilo koju datu smernicu
 • broj pitanja za bilo koje priuspele nove odgovore
 • broj pitanja za bilo koje priuspele nove odgovore, ili za dati savet ili skretnicu

Rezultati Sledeći detalji pokazuju rezultate aktivirane ovim klikom ili malo dalje za kviz.

 • neobrađeni rezultati
 • maksimalni rezultati
 • rezultati u procentima

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English